Archiv pro měsíc: Listopad 2013

Důchodová reforma

Už jste přemýšleli o tom, zda vstoupit do II. pilíře, či nikoli? Mnohé z nás toto rozhodnutí dříve nebo později čeká a někteří už rozhodnutí učinili. Jaký je však princip důchodového spoření?

V současnosti funguje tzv. I., II.  a III. pilíř.

I. pilíř je povinný a je financován z odvodů pojistného.

III. pilíř je dobrovolný, je to známé penzijní připojištění se státním příspěvkem. Tady došlo od 1. 1. 2013 ke změnám jednak ve výši příspěvků a také k přeměně původních fondů  na tzv. „transformované fondy“ a nově vznikly účastnické fondy.

Co to pro nás znamená, když zůstaneme v původním fondu ? Prakticky nic, jen se změní příspěvky, zůstává výsluhová penze a garance nezáporného zhodnocení. Máme i možnost přestoupit do nového účastnického fondu, ale s tím bych asi chvíli počkal, jak se nové fondy budou vyvíjet. U nových účastnických fondů sice chybí výsluhová penze a garance nezáporného výsledku, ale naopak je tady možnost vybrat si strategii zhodnocování, což je výhoda oproti současnému konzervativnímu způsobu investování. Pro výběr prostředků nadále platí dvě podmínky, minimální doba spoření 5 let  a dosažení věku alespoň 60-ti let.

Tabulka příspěvků:

Důchodová reforma - příspěvky

Důchodová reforma – příspěvky

Podívejme se nyní na II. pilíř: Principem je vyvedení části prostředků z I. pilíře a příspěvek z vlastního příjmu. Přesněji je to tak, že do I. pilíře místo 28% z hrubé mzdy půjde jen 25% , rozdílová 3% půjdou na můj osobní spořící účet, ale k tomu musím přidat vlastní 2% z hrubé mzdy. Také musím počítat, že se tím sníží státní důchod.

Je to pro nás výhodné?

Jelikož se jedná o investice, musíme posuzovat tři investiční kritéria:

  • výnos
  • riziko
  • likvidita

Výnos můžeme hodnotit podle zvolené strategie, dynamické, vyvážené nebo konzervativní. Strategii volíme podle délky investice, orientačně:

  • nad 10 let – dynamická
  • 5 – 10 let – vyvážená
  • do 5 let – konzervativní

Rizika

V podstatě je můžeme rozdělit na investiční riziko, protože hodnota investice kolísá a většina lidí se bude přiklánět ke konzervativním strategiím, takže výnos bude nízký a pak nedává II. pilíř smysl, ale asi větší riziko je politické. Může dojít k různým úpravám a možná i zrušení.

Likvidita

Z tohoto systému nelze vystoupit a navíc je zde závazek přispívat 2% z hrubé mzdy. Peníze nelze vybrat kdykoli a použít na cokoli. Jedná se o nelikvidní finance.

Závěrem

Touto variantou ve spoření na důchod se v podstatě nemusí zabývat ti, pro které je neúnosné spořit navíc 2% z hrubé mzdy, kteří nedosahují  příjmy alespoň 20 000-25 000 Kč a starší 45 – 50 let, a také ti, kteří plánují odchod do důchodu dříve.

Vzhledem k tomu, že rozhodné datum bylo k 30.6. 2013, pro starší 35-ti let nebylo moc času se touto otázkou intenzivně zabývat. Pro ty mladší je výhodou, že mohou sledovat vývoj a rozhodnout se na základě zkušeností a případných změn, které se už chystají.

Úplně na závěr ještě jedna poznámka. Je potřeba si uvědomit, že pokud se chceme na důchod dobře zabezpečit, je nutné se o sebe postarat především sám s využitím jiných možností. Ani kombinace všech tří pilířů nám totiž mnoho peněz a bezstarostný důchod nezajistí.

http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/

Na výše uvedeném odkazu si můžete udělat porovnání vašeho důchodu s využitím a bez využití  II. pilíře, musím však říci, že tabulky jsou zavádějící, protože v první tabulce musím také zohlednit odkládání vlastních prostředků ve výši 2% ze své mzdy.