Nový Občanský zákoník

Jak se nás tato změna dotkne? Přináší nový Občanský zákoník velké změny? Co je potřeba řešit už nyní?

Nový Občanský zákoník (NOZ) nabývá platnosti 1. 1. 2014 a skládá se z těchto pěti částí:

  1. Obecná část
  2. Rodinná práva
  3. Absolutní majetková práva
  4. Relativní majetková práva
  5. Ustanovení společná, přechodná, závěrečná

NOZ přináší řadu změn a je jasné, že bude určitou dobu trvat, než se s těmito změnami vypořádáme a také jim porozumíme. Z mého profesního hlediska chci upozornit na některé záležitosti, které je nutné řešit neprodleně.  Jedná se především o záležitosti týkající se koupě nebo prodeje nemovitostí a s tím spojené procesy jako kupní smlouva, úvěrová smlouva, zástavní smlouvy a vklady do Katastru nemovitostí, případně další zajištění jako pojištění a vinkulace.

Nový Občanský zákoník

Nový Občanský zákoník

Pokud řešíte úvěr na koupi nemovitosti, je vhodné si uvědomit, zda to zvládnete do konce roku, respektive, zda to zvládne úvěrující banka. V opačném případě musíte upravit všechny smlouvy dle NOZ ( nová názvosloví, procesní lhůty, rozdílné poplatky apod. )

To samé platí o pojištění a vyřízení vinkulace.

V neposlední řadě je zde katastr nemovitostí. I tady se dočkáme změn a bude rozdíl, zda podáme návrh na vklad v letošním roce nebo až v příštím.

Závěrem – zvažte všechny okolnosti a především časovou náročnost těchto procesů. Nespoléhejte, že vám banky a úřady ochotně vyjdou vstříc ještě 30.12.2013. Pokud ovšem máte vše v běhu, určitě to stojí za trochu spěchu a námahy zvládnout to ještě letos.