Archiv pro štítek: Důchodová reforma

Důchodová reforma po česku

Upřímně si můžeme říci, že důchodová reforma se nepovedla. Vytvořený II. pilíř se neosvědčil a je mu přisouzen zánik. Uvažuje se o jeho zrušení a převedení finančních prostředků do III. pilíře, do transformovaných penzijních fondů, které nám také nezajistí plnohodnotný důchod a kdo ví, kdy si někdo řekne, že se tento pilíř také zruší.  A co pak bude s našimi penězi?

Proč se to všechno stalo? Nejspíš to bude tím, že tvůrcům reformy nešlo ani tak o lidi, ale o to, jak by na tom vydělal stát. Dalším důvodem mohla být skutečnost, že už se prostě něco muselo vytvořit, a tak se něco vytvořilo, aniž by byl úspěch zaručen. Jaké překvapení nám představí nová vláda? Nechme se překvapit, ale raději neočekávejme zázraky.

Důchodová reforma

Důchodová reforma

Snad je už každému jasné, že se o sebe musíme postarat sami a využít dostupných možností, jak nedávat své peníze k dispozici státu, ale do vlastní kapsy. A jak si peníze zhodnocovat? – Investovat. Možností, jak investovat, je celá řada, ale asi nejvhodnější možností pro většinu lidí jsou otevřené podílové fondy. Jedná se o pravidelné a dlouhodobé spoření a proto je nutné začít co nejdříve. Hodně lidí má obavy z propadů investic, ale v dlouhodobém horizontu nám právě tyto propady pomáhají vydělávat.

Cílem tohoto článku není vysvětlení, jak investovat, ale uvědomění si, že je čas vzít zajištění důchodu do vlastních rukou. O tom, jak investovat, jaká jsou pravidla, časté chyby a čeho se vyvarovat vám napíši v příštím článku.

Důchodová reforma

Už jste přemýšleli o tom, zda vstoupit do II. pilíře, či nikoli? Mnohé z nás toto rozhodnutí dříve nebo později čeká a někteří už rozhodnutí učinili. Jaký je však princip důchodového spoření?

V současnosti funguje tzv. I., II.  a III. pilíř.

I. pilíř je povinný a je financován z odvodů pojistného.

III. pilíř je dobrovolný, je to známé penzijní připojištění se státním příspěvkem. Tady došlo od 1. 1. 2013 ke změnám jednak ve výši příspěvků a také k přeměně původních fondů  na tzv. „transformované fondy“ a nově vznikly účastnické fondy.

Co to pro nás znamená, když zůstaneme v původním fondu ? Prakticky nic, jen se změní příspěvky, zůstává výsluhová penze a garance nezáporného zhodnocení. Máme i možnost přestoupit do nového účastnického fondu, ale s tím bych asi chvíli počkal, jak se nové fondy budou vyvíjet. U nových účastnických fondů sice chybí výsluhová penze a garance nezáporného výsledku, ale naopak je tady možnost vybrat si strategii zhodnocování, což je výhoda oproti současnému konzervativnímu způsobu investování. Pro výběr prostředků nadále platí dvě podmínky, minimální doba spoření 5 let  a dosažení věku alespoň 60-ti let.

Tabulka příspěvků:

Důchodová reforma - příspěvky

Důchodová reforma – příspěvky

Podívejme se nyní na II. pilíř: Principem je vyvedení části prostředků z I. pilíře a příspěvek z vlastního příjmu. Přesněji je to tak, že do I. pilíře místo 28% z hrubé mzdy půjde jen 25% , rozdílová 3% půjdou na můj osobní spořící účet, ale k tomu musím přidat vlastní 2% z hrubé mzdy. Také musím počítat, že se tím sníží státní důchod.

Je to pro nás výhodné?

Jelikož se jedná o investice, musíme posuzovat tři investiční kritéria:

  • výnos
  • riziko
  • likvidita

Výnos můžeme hodnotit podle zvolené strategie, dynamické, vyvážené nebo konzervativní. Strategii volíme podle délky investice, orientačně:

  • nad 10 let – dynamická
  • 5 – 10 let – vyvážená
  • do 5 let – konzervativní

Rizika

V podstatě je můžeme rozdělit na investiční riziko, protože hodnota investice kolísá a většina lidí se bude přiklánět ke konzervativním strategiím, takže výnos bude nízký a pak nedává II. pilíř smysl, ale asi větší riziko je politické. Může dojít k různým úpravám a možná i zrušení.

Likvidita

Z tohoto systému nelze vystoupit a navíc je zde závazek přispívat 2% z hrubé mzdy. Peníze nelze vybrat kdykoli a použít na cokoli. Jedná se o nelikvidní finance.

Závěrem

Touto variantou ve spoření na důchod se v podstatě nemusí zabývat ti, pro které je neúnosné spořit navíc 2% z hrubé mzdy, kteří nedosahují  příjmy alespoň 20 000-25 000 Kč a starší 45 – 50 let, a také ti, kteří plánují odchod do důchodu dříve.

Vzhledem k tomu, že rozhodné datum bylo k 30.6. 2013, pro starší 35-ti let nebylo moc času se touto otázkou intenzivně zabývat. Pro ty mladší je výhodou, že mohou sledovat vývoj a rozhodnout se na základě zkušeností a případných změn, které se už chystají.

Úplně na závěr ještě jedna poznámka. Je potřeba si uvědomit, že pokud se chceme na důchod dobře zabezpečit, je nutné se o sebe postarat především sám s využitím jiných možností. Ani kombinace všech tří pilířů nám totiž mnoho peněz a bezstarostný důchod nezajistí.

http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/

Na výše uvedeném odkazu si můžete udělat porovnání vašeho důchodu s využitím a bez využití  II. pilíře, musím však říci, že tabulky jsou zavádějící, protože v první tabulce musím také zohlednit odkládání vlastních prostředků ve výši 2% ze své mzdy.