Archiv pro štítek: Občanský zákoník

Nový Občanský zákoník

Jak se nás tato změna dotkne? Přináší nový Občanský zákoník velké změny? Co je potřeba řešit už nyní?

Nový Občanský zákoník (NOZ) nabývá platnosti 1. 1. 2014 a skládá se z těchto pěti částí:

  1. Obecná část
  2. Rodinná práva
  3. Absolutní majetková práva
  4. Relativní majetková práva
  5. Ustanovení společná, přechodná, závěrečná

NOZ přináší řadu změn a je jasné, že bude určitou dobu trvat, než se s těmito změnami vypořádáme a také jim porozumíme. Z mého profesního hlediska chci upozornit na některé záležitosti, které je nutné řešit neprodleně.  Jedná se především o záležitosti týkající se koupě nebo prodeje nemovitostí a s tím spojené procesy jako kupní smlouva, úvěrová smlouva, zástavní smlouvy a vklady do Katastru nemovitostí, případně další zajištění jako pojištění a vinkulace.

Nový Občanský zákoník

Nový Občanský zákoník

Pokud řešíte úvěr na koupi nemovitosti, je vhodné si uvědomit, zda to zvládnete do konce roku, respektive, zda to zvládne úvěrující banka. V opačném případě musíte upravit všechny smlouvy dle NOZ ( nová názvosloví, procesní lhůty, rozdílné poplatky apod. )

To samé platí o pojištění a vyřízení vinkulace.

V neposlední řadě je zde katastr nemovitostí. I tady se dočkáme změn a bude rozdíl, zda podáme návrh na vklad v letošním roce nebo až v příštím.

Závěrem – zvažte všechny okolnosti a především časovou náročnost těchto procesů. Nespoléhejte, že vám banky a úřady ochotně vyjdou vstříc ještě 30.12.2013. Pokud ovšem máte vše v běhu, určitě to stojí za trochu spěchu a námahy zvládnout to ještě letos.