Úrokové sazby hypoték v roce 2014

Úrokové sazby hypoték jsou i v novém roce stále nízké, ale co ostatní náklady? Poplatky za vedení účtu, různé skryté poplatky? Za co všechno zaplatíme?

I v roce 2014 se úrokové sazby drží při zemi, v průměru okolo 3,5 %. Dalšího snížení můžeme dosáhnout, pokud máme účet a pojištění u dané banky. Rovněž platí, že čím vyšší hypotéka, tím nižší úrok. Ještě nižší úroky jsou u hypoték s proměnlivou sazbou, ale zde je na začátku vyšší splátka jistiny, což je vhodné spíše pro bonitnější klienty. Dále je úroková sazba ovlivněna délkou splatnosti hypotéky a délkou fixace. Banky preferují splatnost 20 a více let a fixaci na 5 let.

Jedním z faktorů, který ovlivňuje výši měsíční splátky je tolik diskutovaný poplatek za vedení úvěrového účtu. Většina bank od něj ustoupila, ale najdou se i výjimky. Dalším nákladem hned v počátku je poplatek za zpracování a vyhotovení úvěru. I zde došlo ke snížení, ovšem rozdíly mohou být v řádech tisíců. Jelikož hypoteční úvěr je vždy spojen se zástavou nemovitosti, je nutný odhad, který nás může přijít v průměru na 5 tisíc Kč. Proto je dobré sledovat různé akce bank, jako např. poplatkové prázdniny, kdy nám banky některé a třeba i všechny poplatky odpustí.

Úrokové sazby hypoték

Úrokové sazby hypoték

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na poplatky spojené se vklady na katastr nemovitostí, vklad zástavního práva 1 000 Kč či vklad vlastnického práva také za 1 000 Kč.

Z výše uvedeného můžeme vidět, že nejen samotná úroková sazba, ale i poplatky mají vliv na celkové náklady hypotéky. Je dobré se orientovat dle tzv. RPSN (roční procentuální sazba nákladů). Tady jsou zahrnuty veškeré poplatky a tím získáme přehled o skutečné nákladovosti naší hypotéky.

Proto doporučuji, ještě než si vyberete hypotéku, informovat se na veškeré poplatky přímo v bance, nebo u svého finančního poradce.

Příklady měsíčních splátek pro hypotéku ve výši 1 000 000 Kč se splatností 20 let, fixací 5 let a úrokovou sazbou:

Úrok 3 %                              splátka  5 546 Kč               celkem  1 331 040 Kč

Úrok 3,25 %                        splátka 5 672 Kč                celkem  1 361 280 Kč

Úrok 3,5 %                          splátka 5 800 Kč                celkem  1 392 000 Kč

Poznámka: Vy, kteří už hypotéku splácíte, pohlídejte si, zda vám banka zaslala potvrzení o zaplacených úrocích, ty totiž můžete uplatnit v daňovém odpočtu. Potvrzení zasílají banky právě v těchto dnech.